Momentálne ponúkame 6 interaktívnych programov v prípade záujmu zvážime rozšíriť ponuku o ďalšie tematické show

1. CHEMICKÁ SHOW - Predvádzanie rôznych chemických reakcií sprevádzaných úžasnými vizuálnymi efektmi.

Program je vhodný pre malých aj veľkých. Pre stupeň 1. - 4. sú pokusy prezentované hravou-rozprávkovou formou. Show je vhodná ako predpríprava na chémiu vo vyšších ročníkoch.

Pre stupeň 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad jednotlivých reakcií.

Odporúčame takisto aj pre stredné školy a gymnáziá.

 

2. CHEMICKÁ SHOW II - Úplne nové chemické pokusy.

 
 
Na základe výborných reakcií a požiadaviek pedagógov a žiakov sme pre Vás pripravili Novú chemickú show - Chémia II.

Nová chemická show obsahuje opäť množstvo zaujímavých efektov, reakcií a taktiež samozrejme aj recepty na výrobu zábavných hračiek.

Všetky pokusy sú nové a vhodné aj pre tých najmenších.

Pre stupeň 1. - 4. sú pokusy prezentované hravou-rozprávkovou formou. Show je vhodná ako predpríprava na chémiu vo vyšších ročníkoch.
Pre ročníky 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad jednotlivých reakcií.
Odporúčame takisto aj pre stredné školy a gymnáziá.
 

3. Prírodne javy ( Prírodoveda hravou formou ) - Žiaci sa počas demonštrácií ukážok prírodných javov dozvedia zaujímavosti o vzniku a priebehu efektných javov prírody.

 

Prírodovedné poznávanie zoznamuje dieťa s obklopujúcou
prírodou, jej realitou,
s javmi, aby si uvedomilo význam a hodnoty  ochrany prírody a budovaniu si vzťahu k nej.

Len pochopením vzťahov, súvislostí a zákonov v prírode docielime, aby dieťa nadviazalo svoj vlastný vzťah k tomuto veľdielu.
Veríme,že interaktívnou formou vzdelávania zvýšime záujem detí o štúdium a okrem zábavy si odnesú aj mnoho užitočných poznatkov.

Predstavenie realizujeme pre ročníky : 

1.-5. hravou formou 
6.-9. odborným výkladom javov prírody
 
 
4. CHEMICKÁ a FYZIKÁLNA SHOW - zábavno vzdelávací program
 
 
 
Program je zostavený podľa učebných osnov predmetu chémia a fyzika. Trvanie programu je 45 minút. Na žiakov čaká množstvo zaujímavých pokusov z oblasti chémie a fyziky, taktiež veľmi obľúbená výroba zaujímavých hmôt.
 
Pre ročníky 1. - 4. sú pokusy prezentované hravou-rozprávkovou formou. Show je vhodná ako predpríprava na chémiu a fyziku vo vyšších ročníkoch.
Pre ročníky 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad jednotlivých reakcií a fyzikálnych javov.
 
5. NOVÁ CHEMICKÁ a FYZIKÁLNA SHOW  - zábavno vzdelávací program
 
 
Na základe výborných reakcií a požiadaviek pedagógov a žiakov sme pre Vás pripravili Novú Chemickú a Fyzikálnu show.

Nová Chemická  a Fyzikálna show obsahuje opäť množstvo zaujímavých efektov, reakcií a fyzikálnych javov a taktiež samozrejme aj recepty na výrobu zábavných hračiek.

Všetky pokusy sú nové a vhodné aj pre tých najmenších.
 
Pre ročníky 1. - 4. sú pokusy prezentované hravou-rozprávkovou formou. Show je vhodná ako predpríprava na chémiu a fyziku vo vyšších ročníkoch.
Pre ročníky 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad jednotlivých reakcií a fyzikálnych javov.
 
6. FYZIKÁLNA SHOW  - zábavno vzdelávací program
 
 
Program je zostavený podľa učebných osnov predmetu fyzika. Trvanie programu je 45 minút. Na žiakov čaká množstvo zaujímavých pokusov z oblasti fyziky.
 
Pre ročníky 1. - 4. sú pokusy prezentované hravou-rozprávkovou formou. Show je vhodná ako predpríprava na fyziku vo vyšších ročníkoch.
Pre ročníky 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad jednotlivých fyzikálnych javov.
 
7. Slovensko - poznáš svoju vlasť ? - vzdelávací program
 
 
 
Trvanie programu je 45 minút. Na žiakov čaká množstvo zaujímavých informácií o Slovensku. Program je prezentovaný formou projekcie a následnej diskusie.
Najšikovnejší žiaci budú odmenený darčekmi ktoré poskytlo MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY Slovenskej REPUBLIKY.
 
Pre ročníky 1. - 4. prebieha prezentácia hravou formou.
Pre ročníky 5. - 9. je pripravený odbornejší výklad.
 
 
Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.
 

Programy je možné ľubovoľne kombinovať.