Cena vystúpenie sa vyčísli po telefonickom dohovore podľa aktuálne prebiehajúcej akcie.

Platbu je možné realizovať v hotovosti, faktúrou alebo ich kombináciou.

V prípade väčších škôl je možné poskytnúť zľavu.

V prípade malých škôl sa vieme dohodnúť na fixnej cene.