Naším cieľom a poslaním je vzdelávať deti formou zábavy, aby sa z menej obľúbených a obávaných predmetov ako je napr. chémia, stali predmety obľúbené a zaujímavé. Sme skupina nadšencov vedy, radi k Vám prídeme a odovzdáme svoje poznatky a skúsenosti odprezentované interaktívnou formou.